Bestuurswisseling Comite 4 en 5 mei Nieuwegein

Home / Bestuurswisseling Comite 4 en 5 mei Nieuwegein

Bestuurswisseling Comite 4 en 5 mei Nieuwegein

Onlangs hebben de dames Renée Blom (voorzitter) en Marie-Louise Backhuijs (lid) besloten hun deelname aan het Comité te beëindigen. Het Comité is erkentelijk voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren voor het Comité en voor Nieuwegein hebben gedaan.We verwelkomen onze nieuwe voorzitter Elja Schwarz. De heer Schwarz was al een aantal maanden actief als vice-voorzitter.

Het Comité is vanaf heden als volgt samengesteld:

dhr. Elja Schwarz, voorzitter
mevr. Nicole van Nimwegen, secretaris
dhr. Jan van Dorp, penningmeester
dhr. Jan Willem Knop, lid
mevr. Miranda Agterberg, lid
mevr. Reninka Kosterman, lid
dhr. Tim Hagt, lid
dhr. Greg Geurtsen, lid

Volgend jaar vieren wij 75 jaar Vrijheid. Dit krijgt zowel landelijk als lokaal bijzondere aandacht.Als Comité 4 en 5 mei Nieuwegein zijn wij al volop bezig met de voorbereidingen voor de viering. Komend najaar zullen wij Nieuwegein hierover uitgebreid informeren. Op de website zullen we daar dan ook de nodige aandacht aan besteden.