Anbi Status

Home / Anbi Status

Stichting Comité 4 en 5 mei Nieuwegein wordt door de Belastingdienst vanaf 1 januari 2016 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer van de Stichting is 817906332.

Financiële verantwoording ANBI 2021/2022

Voor u ligt de verantwoording ten bate van ANBI van de Stichting Comité 4 en 5 mei Nieuwegein, gevestigd aan de Tormentilgaarde 1, 3436JM Nieuwegein, te bereiken onder nummer 06 4154 3113.

Stichting Comité 4 en 5 Mei Nieuwegein is per beschikking van 16 december 2016 vanaf 1 januari 2016 als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI aangemerkt door de Belastingdienst. De financiële verantwoording moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar 31 december 2021 gepubliceerd worden op de website voor elk jaar dat de instelling een ANBI is, met een maximum van 3 opeenvolgende jaren. In dit geval 2019, 2020 en 2021 en 2022. Het boekjaar eindigt op 31 december van ieder jaar. 

Samenstelling bestuur:

 • Elja Schwarz, voorzitter,
 • Nicole van Nimwegen, Secretaris
 • Jan Willem Knop, Penningmeester
 • Chris van Houcke, Algemeen lid

De stichting organiseert ieder jaar herdenking van 4 mei, viering van 5 mei en sinds 2020 ook de Indië-herdenking op 15 augustus en sinds 2021 ook een lokale herdenking t.g.v. veteranendag (wisselende dagen).  Zij heeft geen personeel in dienst en kent geen beloning voor de bestuurders. Het bestuur bestaat dus uit vrijwilligers die het werk, het organiseren en begeleiden van de eerder genoemde activiteiten, onbezoldigd doen. Het fiscale nummer is: 817906332 en het KvK nummer: 30225442 

Beleidsplan 2021-2025

Het Comité 4 en 5 mei Nieuwegein organiseert gedurende het jaar herdenkingen en vieringen. De richtlijnen van het Nationaal Comité zijn hierin leidend. Wij streven naar een integrale aanpak omdat het herdenken van slachtoffers en de betekenis van vrijheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dit doen we in coproductie met de gemeente want de gemeente is in deze de verbinding van verleden, heden en toekomst. Onze activiteiten moeten in principe aansluiten op de diversiteit van de bewoners.

De komende jaren werken wij toe naar de viering van 80 jaar Vrijheid in 2025:

 • Dit doen we door meerdere activiteiten gedurende het jaar beginnend met Holocaust Memorial Day in januari en eindigend met de lokale Indië-herdenking in augustus. 
 • De verschillende momenten van Herdenken en Vieren worden ondersteund door een lezingencyclus waarbij deze momenten worden uitgelicht.
 • Speciale aandacht gaat uit naar het bereiken en betrekken van jongeren.
 • In 2025 willen we in City Plaza een nieuwe bezinningsplek realiseren waar de verschillende inwonersgroepen kunnen Herdenken en Vieren.

Een voorwaarde voor de realisatie van onze plannen is dat we de zichtbaarheid van het Comité te vergroten.

Activiteiten in 2022:

 • 4 mei: Herdenking 4 mei in Jutphaas met de uitgestelde (van 2020/75 jaar vrijheid) muziek voorstelling.
 • 5 mei: Vrijheidsmaaltijden in twee buurtcentra in Galecop en Doorslag
 • 25 juni: Bijeenkomst voor Veteranendag en onthulling Witte Anjerperkje
 • 15 augustus: Indië-herdenking in Jutphaas

Financiële verantwoording:

Stichting Comité́ 4 en 5 mei Nieuwegein is in januari 2020 gestart met een banksaldo van € 3.258,- De financiële verantwoording ziet er als volgt uit. 

Balans

 202220212020  202220212020
Liquide middelen5939,002.538,003.372,00 Alg. Reserve2538,002.538,003.372,00
Debiteuren0,000,000,00 Crediteuren2730,000,000,00
    Communicatie pot 671,00  

Verlies en winstrekening

 202220212020  202220212020
Bestuurskosten207,50215,86317,94 Subsidie gemeente Nieuwegein11500,000,005311,98
Bankkosten175,85144,00127,17 Sponsoren670,79121,85199,10
Organisatie 4 mei6545,33500,001239,00    
Organisatie 5 mei669,970,001110,26    
Organisatie veteranendag170,400,000,00    
Organisatie 15 augustus1000,7595,50452,55    
Kunstproject0,000,002400,00    
Terug te betalen Subsidie2730,200,000,00

Toelichting Verlies en winstrekeningen 2020 en 2021

 • In 2020 zijn plannen gemaakt en deels ook voorbereid voor herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid, een jubileum jaar. Dat betreft zowel uitgebreidere herdenking en viering op 4 en 5 mei als het kustproject (eenmalig in 2020). 
 • Zowel in 2020 als in 2021 was echter in werkelijke bijeenkomsten door Corona weinig mogelijk
 • In 2021 zijn voor herdenken van 4 mei en veteranendag alleen kosten gemaakt door de gemeente Nieuwegein die door de gemeente zelf zijn betaald. Er is daarom geen subsidieaanvraag gedaan door de Stichting 4 en 5 mei Nieuwegein.