Anbi Status

Home / Anbi Status

Stichting Comité 4 en 5 mei Nieuwegein wordt door de Belastingdienst vanaf 1 januari 2016 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer van de Stichting is 817906332.

Voor de financiële verantwoording over de jaren 2016, 217 en 2018 zie hier.