Kunstproject

Home / Kunstproject

Het comité vindt het belangrijk de jeugd te betrekken bij haar activiteiten. De afgelopen jaren deden we dat o.a. met het Scholenproject. Vorig jaar hebben kinderen en jongeren met veel enthousiasme eigen kunstwerken gemaakt.
Dat deden ze met hulp van professionele kunstenaars.
De kunstwerken werden in het atrium van het Stadshuis tentoongesteld. Ook dit jaar zal het comité weer een kunstproject opstarten.

We hopen dat het Kunstproject dit jaar weer plaats zal vinden. Wel hebben we te maken met de Coronamaatregelen. In de komende maanden worden verschillende scenario’s uitgewerkt en zal duidelijk worden hoe het project eruit gaat zien.

Opening expositie Scholenproject 2018 door burgemeester Backhuijs.