Doneren

Home / Doneren

Als partner, sponsor of ‘vriend van..’ de Stichting Comité 4 en 5 mei Nieuwegein maakt u het mogelijk dat wij onze succesvolle evenementen en activiteiten kunnen blijven organiseren en naar een hoger niveau brengen.
Wilt u meer over ons en onze doelstellingen weten?


Wist u dat:

 • Onze stichting over de Anbi-status beschikt?
  Stichting Comité 4 en 5 mei Nieuwegein wordt door de Belastingdienst vanaf 1 januari 2016 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer van de Stichting is 817906332.
 • U met uw bijdrage er mede voor zorgt dat we ook in de toekomst de vrijheid kunnen vieren en de oorlog kunnen herdenken?
 • We veel meer doen dan alleen de herdenking op 4 mei en de viering op 5 mei organiseren? Zo geven we ook gastlessen op scholen, organiseren we een kunstproject waar o.a. leerlingen van Nieuwegeinse basisscholen aan mee doen.
 • Zie hieronder onze verantwoording over de afgelopen jaren:

Financiële verantwoording ANBI 2021 

Voor u ligt de verantwoording ten bate van ANBI van de Stichting Comité 4 en 5 mei Nieuwegein, gevestigd aan de Tormentilgaarde 1, 3436JM Nieuwegein, te bereiken onder nummer 06 4154 3113.

Stichting Comité 4 en 5 Mei Nieuwegein is per beschikking van 16 december 2016 vanaf 1 januari 2016 als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI aangemerkt door de Belastingdienst. De financiële verantwoording moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar 31 december 2021 gepubliceerd worden op de website voor elk jaar dat de instelling een ANBI is, met een maximum van 3 opeenvolgende jaren. In dit geval 2019, 2020 en 2021. Het boekjaar eindigt op 31 december van ieder jaar. 

De doelstelling van Stichting Comité 4 en 5 Mei Nieuwegein staat beschreven in de statuten 7 december 2015. De stichting stelt zich ten doel het (gedeeltelijk) organiseren van de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering op 5 mei binnen de gemeente Nieuwegein, een en ander in afstemming met de gemeente Nieuwegein en met in achtneming van de daarvoor door het Nationaal Comité 4 en 5 mei gegeven richtlijnen. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. In overleg met de gemeente Nieuwegein zijn daar in de jaren 2020 en 2021 de verwante herdenking van de bevrijding van Indië (15 augustus) en lokale activiteiten voor de Nieuwegeinse veteranen op/rond veteranendag bij gekomen.

Het doel van de stichting is uitgewerkt in het meerjarenbeleidsplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd een voorzien wordt van een activiteitenplan met begroting die ook de basis is voor de jaarlijkse subsidieaanvraag bij de gemeente Nieuwegein. Het bestuur wordt gevormd door een vijftal bestuurders.

Samenstelling bestuur:

 • Elja Schwartz, voorzitter,
 • Nicole van Nimwegen, Secretaris
 • Jan Willem Knop, Penningmeester
 • Tim Hagt, lid PR, communicatie
 • Chris van Houcke, lid veteranen

De stichting organiseert ieder jaar herdenking van 4mei, viering van 5 mei en sinds 2020 ook de Indië-herdenking op 15 augustus en sinds 2021 ook een lokale herdenking op veteranendag (wisselende dagen).  Zij heeft geen personeel in dienst en kent geen beloning voor de bestuurders. Het bestuur bestaat dus uit vrijwilligers die het werk, het organiseren en begeleiden van de eerder genoemde activiteiten, onbezoldigd doen. Het fiscale nummer is: 817906332 en het KvK nummer: 30225442 

Activiteiten in 2021:

 • Herdenking 4 mei in Jutphaas bij het monument in besloten kring (ivm Covid-19)
 • Geen viering op 5 mei (ivm Covid-19)
 • Herdenking 15 augustus in Jutphaas

Financiële verantwoording:

Stichting Comité́ 4 en 5 mei Nieuwegein is in januari 2020 gestart met een banksaldo van € 3.258,- De financiële verantwoording ziet er als volgt uit. 

Balans

 20212020  20212020
Liquide middelen2.538,003.372,00 Alg. Reserve2.538,003.372,00
Debiteuren0,000,00 Crediteuren0,000,00
       

Verlies en winstrekening

 20212020  20212020
Bestuurskosten215,86317,94 Subsidie gemeente Nieuwegein0,005311,98
Bankkosten144,00127,17 Sponsoren121,85199,10
Organisatie 4 mei500,001239,00    
Organisatie 5 mei0,001110,26    
Organisatie veteranendag0,000,00    
Organisatie 15 augustus95,50452,55    
Kunstproject0,002400,00    

Toelichting Verlies en winstrekeningen 2020 en 2021

 • In 2020 zijn plannen gemaakt en deels ook voorbereid voor herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid, een jubileum jaar. Dat betreft zowel uitgebreidere herdenking en viering op 4 en 5 mei als het kustproject (eenmalig in 2020). 
 • Zowel in 2020 als in 2021 was echter in werkelijke bijeenkomsten door Corona weinig mogelijk
 • In 2021 zijn voor herdenken van 4 mei en veteranendag alleen kosten gemaakt door de gemeente Nieuwegein die door de gemeente zelf zijn betaald. Er is daarom geen subsidieaanvraag gedaan door de Stichting 4 en 5 mei Nieuwegein.


Meer informatie:
Bent u geïnteresseerd? Wilt u meer weten over de mogelijkheden, dan kunt u een mail sturen naar info@4en5meinieuwegein.nl of even bellen: 06-41543113.

Of doneer rechtstreeks:

Bedrag