Over Ons

Home / Over Ons

Het Comité 4 en 5 mei in Nieuwegein heeft als doel om zowel de Nationale Herdenking op 4 mei als de Nationale Viering van 5 mei binnen de gemeente Nieuwegein te organiseren.

Eén en ander gebeurt in afstemming met de gemeente en met inachtneming van de richtlijnen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor wie de taken in 2006 bij Koninklijk Besluit opnieuw zijn vastgesteld. Eén van de taken is het bevorderen van de afstemming van landelijke en plaatselijke manifestaties.  Sinds enkele jaren hebben wij onze activiteiten uitgebreid met een Indië-herdenking op 15 augustus.

Het Comité 4 en 5 mei in Nieuwegein streeft naar een integrale aanpak omdat het herdenken van de slachtoffers en de betekenis van vrijheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het Comité ziet zijn inzet dan ook als coproductie met de gemeente omdat de gemeente in deze de verbinding is van verleden, heden en toekomst van de stad.

In de uitvoering wordt gedurende het hele jaar integraal toegewerkt naar deze dagen, waarbij alle activiteiten moeten aansluiten bij de diversiteit c.q. demografische opbouw van Nieuwegein.

De Stichting Comité 4 en 5 mei Nieuwegein bestaat uit vrijwilligers die zich gedurende het hele jaar inzetten om in woord en daad te laten zien dat discussies over vrede, veiligheid, oorlog en geweld een plek verdienen in de samenleving. Het is belangrijk over dit soort kwesties na te denken en ons bewust te worden/zijn van de manier waarop we als mensen met elkaar willen omgaan.

Samenstelling huidig bestuur:

Het bestuur bestaat uit 4 personen.
1. Elja Schwarz (voorzitter + coördinator Kunstproject),
2. Nicole van Nimwegen (secretaris + projectleider 5 mei),
3. Jan Willem Knop (penningmeester + website),
4. Chris van Houcke, (algemeen bestuurslid + veteranenzaken + communicatie)

Samenstelling Raad van Advies:

  1. mevr. Marijke van Beukering;
    2. dhr. Wouter Bolding;
    3. mevr. Betsy de Keizer;
    4. dhr. Henk Valkenet;
    5. dhr. Eeke van der Veen.