Over Ons

Home / Over Ons

Het Comité 4 en 5 mei in Nieuwegein heeft als doel om zowel de Nationale Herdenking op 4 mei als de Nationale Viering van 5 mei binnen de gemeente Nieuwegein te organiseren.

Eén en ander gebeurt in afstemming met de gemeente en met inachtneming van de richtlijnen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor wie de taken in 2006 bij Koninklijk Besluit opnieuw zijn vastgesteld. Eén van de taken is het bevorderen van de afstemming van landelijke en plaatselijke manifestaties.

Het Comité 4 en 5 mei in Nieuwegein streeft naar een integrale aanpak omdat het herdenken van de slachtoffers en de betekenis van vrijheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het Comité ziet zijn inzet dan ook als coproductie met de gemeente omdat de gemeente in deze de verbinding is van verleden, heden en toekomst van de stad.

In de uitvoering wordt gedurende het hele jaar integraal toegewerkt naar beide dagen, waarbij alle activiteiten moeten aansluiten bij de diversiteit c.q. demografische opbouw van Nieuwegein.

De Stichting Comité 4 en 5 mei Nieuwegein bestaat uit vrijwilligers die zich gedurende het hele jaar inzetten om in woord en daad te laten zien dat discussies over vrede, veiligheid, oorlog en geweld een plek verdienen in de samenleving. Het is belangrijk over dit soort kwesties na te denken en ons bewust te worden/zijn van de manier waarop we als mensen met elkaar willen omgaan.

 

Samenstelling huidig bestuur:

Het bestuur bestaat uit 8 personen.
1. Elja Schwarz (voorzitter + coördinator Kunstproject),
2. Nicole van Nimwegen (secretaris + projectleider 5 mei),
3. Jan Willem Knop (penningmeester + website),
4. Tim Hagt (communicatie),
5. Greg Geurtsen (coördinator veteranen),
6. Miranda Agterberg (project 5 mei)
7. Reninka Kosterman (projectleider 4 mei)

Comité van Aanbeveling

Daarnaast heeft de stichting een Comité van Aanbeveling (CvA). Dit CvA adviseert de vrijwilligers van het comité (meestal 1x per jaar) over allerlei zaken zoals het beleid voor de toekomst. Ook zijn zij ambassadeurs voor ons comité en dat waarvoor wij staan.

 

De leden zijn:

Frans Backhuijs – Burgemeester van Nieuwegein

Aukje Bergsma – vanuit het VO en bestuurder Anna van Rijn College

Betsy Keizer – ondernemer

Theo Klinkien – vanuit het PO en lid college van bestuur van Trinamiek

Ariane Kop – directeur De Kom

Ad v Liempt – schrijver en programmamaker

Annemieke van der Plaat – vanuit de kerken en predikant protestantse gemeente

Ton Bothoff – vanuit sport en bedrijfsleven en directeur bestuurder Verbindion Nieuwegein

Dorathé v Doorn – maatschappelijk ondernemer

 

Erg belangrijk zijn natuurlijk ook de vele vaste maar ook wisselende samenwerkingspartners zonder wie we al onze activiteiten niet zouden kunnen realiseren. En dit laatste geldt ook voor iedereen die een financiële bijdrage levert.

Heeft u belangstelling om iets voor of met ons comité te gaan doen of heeft u zelf een initiatief dat gerelateerd is aan de doelstellingen/activiteiten van ons comité, dan kunt u contact opnemen met het comité via de mail info@4en5meinieuwegein.nl.