Financiën en Anbi

Home / Financiën en Anbi

Financiële verantwoording ANBI 2016, 2017 en 2018

Stichting Comité 4 en 5 Mei Nieuwegein is per beschikking van 16 december 2016 vanaf 1 januari 2016 als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI aangemerkt door de Belastingdienst. De financiële verantwoording moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar 31 december 2018 gepubliceerd worden op de website voor elk jaar dat de instelling een ANBI is, met een maximum van 3 opeenvolgende jaren. In dit geval 2016, 2017 en 2018. Het boekjaar eindigt op 31 december van ieder jaar. Er is geen personeel in dienst.

De doelstelling van Stichting Comité 4 en 5 Mei Nieuwegein staat beschreven in de statuten 7 december 2015. De stichting stelt zich ten doel het (gedeeltelijk) organiseren van de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering op 5 mei binnen de gemeente Nieuwegein, een en ander in afstemming met de gemeente Nieuwegein en met in achtneming van de daarvoor door het Nationaal Comité 4 en 5 mei gegeven richtlijnen. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Hel doel van de stichting is uitgewerkt in het meerjarenbeleidsplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd een voorzien wordt van een activiteitenplan met begroting die ook de basis is voor de jaarlijkse subsidieaanvraag bij de gemeente Nieuwegein.

De stichting wordt bestuurd door een achttal bestuurders. In het Huishoudelijk Reglement worden deze bij naam en functie genoemd.

De stichting publiceert ieder jaar het activiteitenverslag waarbij het zwaartepunt op de dagen van 4 en 5 mei ligt.

De stichting heeft geen personeel in dienst en kent geen beloning voor de bestuurders.

Het fiscale nummer van de stichting is: 817906332 en het KvK nummer: 30225442

Stichting Comité 4 en 5 mei Nieuwegein is op 1 januari 2016 gestart met een banksaldo van € 4.371 op de bestuurrekening NL 13 ABNA 0596 1373 97 (afgerond op € 1,-).

De financiële verantwoording ziet er als volgt uit.

Balans per 1 januari 2016:

Bestuurrekening

     4.371
Speldjes (23 á € ,60) 14
Plakkers (447 á € 0,10) 45
Boeken: De leegte van Auschwitz (2) 20
Boek: Kom vanavond met verhalen 25
Boek: Na de oorlog 25
NC Magazine 5
Notaris: fusie notarieel samenvoeging St.4&5 mei 850
Vermogen 3.655
Totaal 4.505 4.505

Jaarrekening 2016

Ontvangsten in 2016 van gemeente, sponsors en vrienden van de stichting: € 4.057

Uitgaven (activiteit 4 en 5 mei 2016): € 4.418

Saldo bestuurrekening per 31 december 2016: € 4.010

Balans per 1 januari 2017:
Bestuurrekening 4.010
Speldjes (0 á € ,60) 0
Plakkers (318 á € 0,10) 32
Boek: De leegte van Auschwitz (1) 10
Boek: Kom vanavond met verhalen 25
Boek: Na de oorlog 25
NC Magazine 5
Vermogen 4.107
Totaal 4.107 4.107

Jaarrekening 2017

Ontvangsten in 2017 van gemeente, sponsors en vrienden van de stichting: € 4.606

Uitgaven (activiteit 4 en 5 mei 2017): € 2.950

Saldo bestuurrekening per 31 december 2017: € 5666

Balans per 1 januari 2018
Bestuurrekening 5666
Speldjes (0 á € ,60) 0
Plakkers (217 á € 0,10) 21
Boek: De leegte van Auschwitz (1) 10
Boek: Kom vanavond met verhalen 25
Boek: Na de oorlog 25
VVVbon 25
NC Magazine 5
Crediteuren (te veel ontvangen subsidie 747+997) 1744
Vermogen 4033
Totaal 5777 5777

Jaarrekening 2018

Ontvangsten van gemeente, sponsors en vrienden van de stichting: € 3.325

Uitgaven: € 5.106

Bestuur: € 576

Dodenherdenking 4 mei 2018: € 714

Viering bevrijding 5 mei 2018: € 3.816

Saldo bestuurrekening per 31 december 2018: € 3.885

Balans per 1 januari 2019
Bestuurrekening 3.885
Speldjes (10 á € 1,20) 120
Plakkers (207 á € 0,10) 21
Boek: De leegte van Auschwitz (1) 10
Boek: Kom vanavond met verhalen 25
Boek: Na de oorlog 25
VVVbon 25
NC Magazine 5
Vlaggenmast + vuurdrager 100
Crediteuren (te veel ontvangen subsidie) 199
Vermogen 3909
Totaal 4.108 4.108

De subsidie van de gemeente Nieuwegein en de bijdragen van vrienden, vrijwilligers en sponsors zijn van groot belang voor de inkomsten van de stichting. Overleg en overeenstemming met gemeente en winkeliersvereniging en andere financiers over de inhoud van het programma voor 4 en 5 mei in Nieuwegein zijn belangrijke voorwaarden. Dat zal niet veranderen in de toekomst

De jaarrekening 2019 zal in de eerste vergadering van januari 2020 worden vastgesteld. Datzelfde geldt voor de begroting 2020. De ANBI rapportage over 2019 zal voor juli 2020 op de website geplaatst worden.